Služby a péče

CÍLOVÁ SKUPINA

Domov Hostomice – Zátor poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Občanům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu a kterým z důvodu trvalých změn zdravotního stavu nemůže být zajištěna péče v domácím prostředí.
Do naší cílové skupiny nejsou zařazeni občané trpící Alzheimerovou chorobou, občané závislí na návykových látkách a občané, kteří svým chováním narušují společné soužití.

POSLÁNÍ, CÍLE A PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Domov pro seniory na Zátoru v Hostomicích a celý jeho tým zaměstnanců, považují za profesní prioritu provázet seniory ve stáří, poskytovat jim služby, které umožní co nejdelší zachování samostatnosti, soběstačnosti, aktivity a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Důraz je kladen na práva, potřeby, jedinečnost a důstojnost seniorů, zachování maximální možné míry jejich soukromí a možnosti svobodného rozhodování. Poskytujeme seniorům podporu ve snaze vést plnohodnotný, kvalitní život a to vše v rodinném duchu.
Hlavním cílem je spokojenost uživatelů, respektování potřeb a požadavků, včetně zajištění bezpečí a klidu, s navozením příjemné atmosféry v kolektivním soužití při zachování soukromí, občanských práv a svobod každého uživatele.
Základním principem je poskytování služby v souladu s platnými právními předpisy, standardy kvality sociálních služeb, profesní odborností a etikou.

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  • respektování práv uživatelů
  • respektování vůle uživatele
  • individuální přístup k uživateli
  • respektování náboženského vyznání
  • respektování sexuální orientace
  • zvyšující se odbornost pracovníků
  • celoživotní vzdělávání pracovníků
  • aktivní podporování uživatelů k soběstačnosti
  • posilování sociálního začlenění uživatelů, ochrana osobních dat a údajů

UBYTOVÁNÍ

Uživatelé jsou ubytováni na jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích bez sociálního zařízení, které je společné na jednotlivých patrech domova. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: standardní nebo ošetřovatelské lůžko, stůl, odpočinkové křeslo, uzamykatelná skříň a prádelník. Dále mohou uživatelé využívat společné prostory (jídelnu, pracovní dílnu, společenské místnosti, kavárnu, místo vyhrazené pro kuřáky, výtah, bezbariérovou plošinu, lednici na patře a kuchyňku). Ubytování dále zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, spotřebu elektřiny, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Fotogalerie

STRAVOVÁNÍ

Uživatelům poskytujeme celodenní stravování podle moderních trendů správného stravování.
Je poskytována strava s možností výběru ze tří druhů diet: (normální strava, diabetická a diabetická bez druhé večeře), které je možno upravovat dle individuálních potřeb. K obědu jsou připravovány dva chody, ze kterých si uživatel vybírá. Nedovoluje-li uživatelův zdravotní stav stavování v jídelně, je strava servírována přímo u lůžka.
Uživatelé mohou své návrhy a připomínky předkládat na stravovací komisi prostřednictvím svých zástupců.

PÉČE

Uživatelům služby poskytuje tým pracovníků v sociálních službách nepřetržitou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Zdravotně-ošetřovatelská péče a lehké rehabilitační výkony jsou zajišťovány středním zdravotnickým personálem dle ordinace lékaře a potřeb uživatele.
V zařízení ordinuje 1x týdně praktický lékař MUDr. Lenka Jelínková, v případě potřeby je k dispozici denně. 1x měsíčně dojíždí do domova psychiatr MUDr. Eva Záhorková a kožní lékařka MUDr. Ivica Přibylová. 1x ročně ordinuje oční lékař MUDr. Ladislav Šíp a bezprostředně po ordinaci očního lékaře dojíždí optik pan Jindřich Novotný, který zajišťuje zhotovení brýlí včetně dodání do domova. Další potřebná vyšetření jsou zajišťována ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními v Hořovicích, Berouně, Příbrami a ve spolupráci s rodinnými příslušníky.

AKTIVIZAČNÍ, SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ, SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ PROGRAMY

V domově jsou poskytovány aktivizační činnosti. Uživatelé mohou využít nabídku činností v rukodělné dílně, strávit příjemné chvíle při posezení u kávy, poslechu hudby, zpěvu, relaxaci, vzpomínání na příjemné chvíle ze svého života, trénování paměti a pánském klubu. Ve spolupráci s aktivizačními pracovnicemi mohou uživatelé svou tělesnou kondici udržovat při různých druzích cvičení (ranní rozcvička v jídelně, cvičení jemné motoriky, nácvik běžných denních činnosti, apod.).
Pravidelně pořádáme kulturní a společenské akce, výlety za kulturou, nákupy a je možnost za úhradu využít automobilu domova k soukromým cestám. Součástí okolí domova je park s bezbariérovým přístupem, ideální pro vycházky, v případě potřeby s doprovodem. Vzhledem k poloze domova (3km od obce Hostomice) je zde ztížená možnost využít veřejně dostupných institucí. Tento nedostatek je kompenzován pravidelnými výjezdy automobilem domova do centra Hostomic.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Tyto služby nabízíme klientům jako doplňkové služby zajišťované buď přímo domovem, nebo externími dodavateli.
Do domova dochází pravidelně kadeřnice a pracovník zajišťující pedikúru. Kadeřnice je externí pracovnice, tudíž platba za tuto službu je v režii uživatele. Základní péče o nehty je součástí úkonů péče o vlastní osobu, tudíž hrazena z Příspěvku na péči, uživatel pak hradí nadstandartní pedikérské výkony.
Uživatelé mají možnost využít vozidlo domova k soukromým cestám. Tato služba je zpoplatněna částkou 6,- Kč/km.

INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Spolupráce