O domově

Domov pro seniory na Zátoru v Hostomicích disponuje několika význačnými přednostmi. Za nejvýznamnější z nich považujeme lokalitu, ve které se nacházíme. Vyjedete-li z rušného města, ocitnete se zanedlouho v příjemné klidné oblasti plné zeleně. Všude kolem se nachází druhově rozmanité lesy, umožňující nerušený pobyt a poskytující v období jara a léta dlouhé procházky, na podzim a v zimě pak procházky kratší, ale intenzitou odpočinku stejně relaxační. V bezprostřední blízkosti našeho domova se také nachází malý park, který ještě více umocňuje pozitivní prožití letních i zimních dnů.

HISTORIE DOMOVA:
Zátor u Hostomic byl malý mlýn a zemědělská usedlost. Objekt leží na úpatí Malé Baby ve středním pásu Brd. V roce 1932 byla koupena panem Františkem Frajerem část pozemku mlýna a postavena lesní ubytovací restaurace. Byl to menší penzion s 37 lůžky. Roku 1950 byl Zátor převzat spotřebním družstvem Jednota Hořovice do svého vlastnictví. Roku 1958 došlo k předání celého objektu z majetku Frajerových kupní smlouvou na Odbor sociálního zabezpečení Hořovice. Bylo rozhodnuto, že v Zátoře bude zřízen domov důchodců. Byl to malý útulný domov, který zahájil svoji činnost s 35 lůžky. Počet personálu se zvýšil a byla zavedena pravidelná lékařská služba.

V roce 1959 došlo k zahájení přestavby a domov se po skončení v roce 1962 stal ústavem s 87 lůžky. V tomto období také došlo ke zrušení okresu Hořovice a domov byl předán pod správu Okr. ústavu soc. služeb při ONV Beroun.

Okresní ústav soc. služeb při ONV Beroun zanikl v roce 1992 a domov přešel pod Okresní úřad Beroun – Odbor sociálních věcí.

V roce 2003 přešel domov pod nového zřizovatele KÚ Středočeského kraje, vzhledem k nedostatečným prostorovým podmínkám docházelo postupně ke snižování lůžkové kapacity domova, čímž se zvyšovala úroveň poskytovaných služeb. Zákonem č. 108/2006 Sb. byl domov zaregistrován jako sociální služba – domov pro seniory.

Fotogalerie

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Spolupráce