Pro žadatele

ŽÁDOST

Přijetí do domova je možné pouze na základě podané Žádosti o přijetí. Žádost je možné vyzvednout přímo v domově, nebo stáhnout zde. Součástí žádosti je formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu, který také naleznete zde.

Dokumenty jsou uloženy ve velmi rozšířeném formátu PDF, k jehož správnému zobrazení je potřeba nainstalovaný Adobe Acrobat, ke stažení je na této adrese: http://get.adobe.com/cz/reader/

Všem zájemcům o přijetí doporučujeme před podáním žádosti osobní návštěvu domova, kde jim bude umožněna prohlídka prostor a podány podrobné informace o poskytované službě. Pokud se rozhodnete tuto nabídku využít, kontaktujte sociální pracovnici, která s Vámi dohodne vyhovující termín návštěvy.

Žádost i vyjádření lékaře po vyplnění dodejte zpět do domova. Poté bude provedeno sociální šetření pracovnicemi domova v domácnosti žadatele a na základě informací zjištěných ze žádosti, vyjádření lékaře a sociálního šetření bude žádost zařazena do evidence.

Pokud dojde k jakékoliv změně v uvedených skutečnostech po podání žádosti do domova, oznamte tyto změny vedení domova.

Při uvolnění vhodného místa, bude žadatel kontaktován sociální pracovnicí, bude mu umožněna prohlídka uvolněného místa a v případě zájmu, dohodnut termín přijetí. Žadatel dále obdrží informace nutné k bezproblémovému průběhu přijetí do domova.

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Bydlení:
Jednolůžkový pokoj: 260,- Kč/den nebo dvoulůžkový pokoj: 240,- Kč/den

Stravování:
Cena stravného: 220,- Kč/den

Úhrada za služby poskytované Domovem Hostomice – Zátor od 1.2.2023:

Ubytování/den Strava/den Celkem
měsíc 30 dnů
Celkem
měsíc 31 dnů
Celkem
měsíc 28 dnů
Pokoj (jednolůžkový): 260,- 220,- 14.400,- 14.880,- 13.440,-
Pokoj (dvoulůžkový): 240,- 220,- 13.800,- 14.260,- 12.880,-

 

Pokud uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží. Na úhradě rozdílu mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu se může Poskytovatel dohodnout s osobou blízkou uživateli, kterému je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou dle § 71, odst. 3 zák. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za úkony péče při poskytování pobytové služby v domově pro seniory se stanoví ve výši přiznaného Příspěvku na péči dle výše zmíněného zákona o sociálních službách.

Od 1. 2. 2023 došlo v Domově seniorů Hostomice – Zátor k navýšení úhrady za pobyt a stravování na základě novely vyhlášky 505/2006 Sb.

INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Spolupráce